Bài viết pháp luật

Bị sập nhà do thiên tai, bão lũ có được bồi thường không?

Mục lục

Nhà sập do thiên tai, bão lũ có có được bồi thường không?

Khi có thiệt hại do thiên tai gây ra, người dân luôn mong muốn được hỗ trợ nhanh nhất để sớm ổn định cuộc sống, kinh doanh, sản xuất. Vậy nên có rất nhiều cơ quan, tổ chức, ban ngành đoàn từ thiện đứng ra hỗ trợ người dân về vật chất để họ vơi bớt đi một phần gánh nặng sau thiên tai.

Thế nhưng nhà nước có quy định đền bù thiệt hại cho người dân do thiên tai hay không thì  Bộ luật dân sự 2015 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau: Chỉ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng khi có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại (trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác);

Nếu thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác).

Thêm nữa Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP cũng hướng dẫn áp dụng quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng rất cụ thể. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau:

  • Phải có thiệt hại xảy ra (vật chất hoặc tinh thần);

  • Phải có hành vi trái pháp luật;

  • Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại;

  • Phải có lỗi của người gây thiệt hại (cố ý hoặc vô ý).

Từ những quy định trên có thể thấy, thiệt hại tài sản do thiên tai gây ra thường không phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do không có hành vi trái luật, người dân phải hoàn toàn gánh chịu những rủi ro này. Tuy nhiên nhà nước có Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và với tinh thần tương thân tương ái dân tộc thì người dân ở vùng thiên tai bão lũ luôn được hỗ trợ sau bão.

Một số hình ảnh về thiệt hại do bão Noru gây ra

Giông lốc gió giật mạnh  khiến nhiều ngôi nhà đổ sập hoàn toàn

Cảnh tang hoang sau trận lốc xoáy

Nhiều hàng quán, nhà dân bị tốc mái, đổ sập

 Sức gió mạnh kèm theo mưa to gây ra khiến nhiều nơi thiệt hại nặng nề

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.