Bài viết pháp luật Nhà đất

Làm gì khi chủ đầu tư bàn giao nhà chậm?

Mục lục

Nghĩa vụ của chủ đầu tư

Theo Điều 58, Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, chủ đầu tư có nghĩa vụ:

– Cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua kiểm tra thực tế tại công trình

– Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra (chậm giao nhà cho bên mua)

Quyền của bên mua nhà

Điều 58, Điều 23 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định bên mua nhà có quyền sau:

– Bên mua, bên thuê mua có quyền yêu cầu bên bán, bên cho thuê mua cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình;

– Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng;

– Giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng;

– Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.

Như vậy giao nhà, công trình đúng thời hạn là nghĩa vụ của chủ đầu tư và bên mua có quyền yêu cầu chủ đầu tư bàn giao nhà, công trình đúng thời hạn.

Chủ đầu tư chậm bàn giao nhà bị xử lý ra sao?

Nghị định 16/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đã quy định cụ thể mức phạt nếu chủ đầu tư chậm bàn giao nhà chậm cho bên mua cụ thể như sau:

– Nếu chủ đầu tư chậm bàn giao công trình, hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư phát triển khu đô thị theo tiến độ đã được phê duyệt sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

– Nếu chủ đầu tư không bàn giao, bàn giao chậm hoặc bàn giao không đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt cho chủ sở hữu, đơn vị quản lý sử dụng công trình sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng – 40.000.000 đồng;

– Nếu chủ đầu tư Bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà không có hợp đồng với ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng hoặc nội dung hợp đồng bảo lãnh không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng;

Đòi quyền lợi khi chủ đầu tư chậm bàn giao nhà như thế nào?

Theo quy định tại Điều 434 Bộ luật Dân sự 2015 thì bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý.

Như vậy, thời điểm được tính là bàn giao nhà đất chậm là thời điểm kết thúc thời hạn bàn giao nhà đất theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật mà người bán chưa thực hiện nghĩa vụ bàn giao.

Việc chậm bàn giao nhà của chủ đầu tư thuộc trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 353 Bộ luật dân sự 2015 và phải chịu các khoản bồi thường sau:

– Bên chậm bàn giao phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng gây ra theo thỏa thuận trong hợp đồng. Thiệt hại được xác định bao gồm cả thiệt hại vật chất và thiệt hại tinh thần theo Điều 360, Điều 361, Điều 419 Bộ luật dân sự hiện hành.

– Bên chậm bàn giao nhà đất phải chịu chế tài phạt vi phạm theo hợp đồng đã ký kết. Mức phạt vi phạm là không giới hạn và do các bên thỏa thuận theo Điều 418 Bộ luật dân sự. Ngoài ra, chủ đầu tư còn phải chịu khoản tiền phạt theo quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Cách khởi kiện khi chủ đầu tư không bàn giao nhà

Khi đã yêu cầu bồi thường nhưng chủ đầu tư từ chối hoặc không giải quyết yêu cầu bồi thường thì bạn có thể khởi kiện lên tòa án cấp có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Hồ sơ và thủ tục khởi kiện thực hiện như sau:

Hồ sơ

– Đơn khởi kiện (Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).

– Chứng cứ, tài liệu kèm theo để chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng vay tiền để mua nhà,…)

– Hộ khẩu, CMND/CCCD;

– Hồ sơ liên quan đến người khởi kiện, đương sự và người có liên quan.

Trình tự, thủ tục khởi kiện

– Người khởi kiện nộp đơn đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết

– Tòa án nhận và xử lý đơn khởi kiện

– Nộp tạm ứng án phí

– Tòa án kiểm tra, đánh giá hồ sơ, chuẩn bị xét xử.

– Tòa án mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm (nếu có)

– Tòa án ban hành bản án/quyết định. Bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật và quyền, nghĩa vụ của các bên trong bản án phát sinh khi không có kháng cáo, kháng nghị.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.