Bài viết pháp luật Hình sự

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng mạo danh Facebook

Hành vi mạo danh facebook nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đi tù bao nhiêu năm? Cách xử lý khi bị mạo danh facebook nhằm chiếm đoạt tài sản?

Ngày nay không ít người dùng facebook bị lấy cắp tài khoản facebook sau đó mạo danh người dùng facebook vay tiền bạn bè của họ nhằm chiếm đoạt tiền. Hãy cùng Xin chào luật sư tìm hiểu hành vi mạo danh facebook nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý như thế nào?

 1.             Hành vi mạo danh facebook nhằm chiếm đoạt tài sản xâm phạm tới quyền riêng tư cá nhân, quyền sở hữu tài sản và uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác

Thứ nhất, hành vi mạo danh facebook là hành vi xâm phạm tới quyền riêng tư của cá nhân được bảo vệ tại Điều 21 Hiến pháp 2013:

“Điều 21.

 1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

 1. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.”

Theo đó, tài khoản facebook có chứa những thông tin cá nhân riêng tư mà người khác bất khả xâm phạm. Vì vậy, hành vi đánh cắp thông tin cá nhân của người khác. Ngoài ra, hành vi mạo danh facebook là hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác còn xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản và uy tín, danh dự và nhân phẩm của người khác.

 1.             Kẻ mạo danh facebook chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý như sau:

            2.1.   Bồi thường thiệt hại nếu hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng tới danh dự, uy tín, nhân phẩm và vật chất cho bạn theo quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015:

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

 1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”

            2.2.   Phạt hành chính:

      Hành vi đánh cắp thông tin mật khẩu facebook sẽ bị xử phạt hành chính lên tới 20 triệu theo khoản 1 Điều 80 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP:

“Điều 80. Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng trái phép thông tin trên mạng

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng.

      Phạt tiền từ 30 – 100 triệu đồng với hành vi vi phạm lợi dụng các phương tiện giao tiếp trên mạng nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 81 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngoài ra người này còn bị buộc nộp lại số lợi đã thu được bất hợp pháp và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm:

Điều 81. Vi phạm quy định về sử dụng mạng nhằm chiếm đoạt tài sản

 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng các phương tiện giao tiếp trực tuyến trên mạng Internet, mạng viễn thông nhằm chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân có trị giá dưới 2.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 3. a) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản có trị giá dưới 2.000.000 đồng;
 4. b) Thiết lập hệ thống, cung cấp dịch vụ chuyển cuộc gọi quốc tế thành cuộc gọi trong nước phục vụ cho mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có trị giá dưới 2.000.000 đồng;
 5. c) Trộm cắp hoặc sử dụng trái phép thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản hoặc để thanh toán hàng hóa, dịch vụ có trị giá dưới 2.000.000 đồng.
 6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.”

            2.3.   Truy cứu trách nhiệm hình sự:

      Hành vi mạo danh facebook để chiếm đoạt tiền của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự hiện hành, theo đó khung hình phạt của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là từ 12-20 năm tù hoặc chung thân.

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
 2. a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
 3. b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 4. c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 5. d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ96.
 6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
 7. a) Có tổ chức;
 8. b) Có tính chất chuyên nghiệp;
 9. c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
 10. d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

 1. e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 3. a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 4. c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
 5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
 6. a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
 7. c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
 8. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

      Nếu hành vi mạo danh người khác nêu trên mà gây thiệt hại nghiêm trọng tới uy tín, danh dự, nhân phẩm của bạn thì người này còn có thể bị truy cứu thêm về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật hình sự:

“Điều 155. Tội làm nhục người khác

 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
 3. a) Phạm tội 02 lần trở lên;
 4. b) Đối với 02 người trở lên;
 5. c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 6. d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

 1. e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
 2. g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.
 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
 4. a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 5. b) Làm nạn nhân tự sát.
 6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”
 7.             Khi phát hiện tài khoản facebook bị đánh cắp và hacker đang mạo danh bạn để chiếm đoạt tiền, hãy bình tĩnh và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trước tiên, hãy nhanh chóng thông báo với bạn bè và người quen trên Facebook rằng tài khoản của bạn đã bị hacker xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát, mọi người tuyệt đối không nghe theo những gì hacker nhắn tin, càng không chuyển tiền theo yêu cầu của hacker.

Bước 2: Thu thập thông tin các thông tin như: tin nhắn vay mượn tiền của kẻ mạo danh facebook, thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền,….

Bước 3: Làm đơn tố cáo người mạo danh Facebook đến Công an để được giải quyết. Trường hợp không thể xác định người mạo danh bạn, hãy nhờ Công an hỗ trợ xác minh.

Mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản bạn có thể tham khảo tại đây:

Để đảm bảo việc lấy lại số tiền đã mất, bạn có thể tìm tới Công ty luật chuyên về hình sự để tư vấn và hỗ trợ bạn trong quá trình tố cáo hành vi mạo danh facebook nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.