Bài viết pháp luật Hôn nhân và gia đình

Pháp luật quy định như thế nào về quyền nuôi con sau khi ly hôn?

Mục lục

Pháp luật quy định như thế nào về người có quyền nuôi con, trông nom, chăm sóc con cái sau khi ly hôn?

Theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn thì:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”

Theo quy định như trên, sau khi ly hôn thì vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.

Những điều kiện thường được xét đến như:

  • Điều kiện về vật chất:

  • Thu nhập thực tế của trung bình mỗi tháng

  • Công việc ổn định

  •  Có chỗ ở ổn định (tức là nhà ở hợp pháp, chính chủ, không di chuyển thường xuyên)

  • Điều kiện về tinh thần:

  • Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con

  • Tình cảm đã dành cho con từ trước đến nay

  • Điều kiện cho con vui chơi giải trí

  • Nhân cách đạo đức của cha hoặc mẹ. Lối sống như thế nào, lý lịch cá nhân của người trực tiếp nuôi dưỡng ra sao.

  • Trình độ học vấn của người cha hoặc mẹ

Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Sau khi có quyết định về quyền nuôi con sau khi ly hôn, nếu như chị hoặc chồng muốn thay đổi quyền nuôi con thì có thể căn cứ vào điều kiện được quy định tại Điều 84 Luật này.

Mức cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn được quy định như thế nào?

Căn cứ vào Điều 116 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định mức cấp dưỡng có thể được thỏa thuận giữa người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó. Điều này có nghĩa là người không trực tiếp nuôi con có thể thỏa thuận mức cấp dưỡng với con hoặc với người đang trực tiếp nuôi con.

Mức cấp dưỡng được xác định căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên, nếu các bên không tự thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bên cạnh đó, mức cấp dưỡng này cũng có thể thay đổi do thỏa thuận của các bên, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.