Bài viết pháp luật Nhà đất

Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây dựng nhà ở

Mục lục

Mức phạt đối với các lỗi xây dựng nhà ở thường gặp

Xây dựng mà không có giấy phép xây dựng

Căn cứ khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, 04 trường hợp sau đây phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công:

– Nhà ở riêng lẻ tại đô thị, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

– Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô từ 07 tầng trở lên.

* Mức phạt khi không có giấy phép xây dựng

Khoản 7 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép như sau:

– Phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ.

– Phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

Xây dựng sai nội dung trên giấy phép xây dựng để xây dựng mới

Căn cứ khoản 6 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới như sau:

– Phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ.

– Phạt tiền từ 50 – 70 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

Xây dựng sai nội dung trên giấy phép xây dựng để sửa chữa, cải tạo

Khoản 4 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

– Phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ.

– Phạt tiền từ 25 – 30 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

Tổ chức thi công không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh

Khoản 1 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành vi tổ chức thi công xây dựng nhà ở không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định là từ 03 – 05 triệu đồng.

 Không công khai giấy phép xây dựng

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi không công khai giấy phép xây dựng tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công như sau:

– Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

– Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

Cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian

Khoản 10 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung như sau:

– Phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ.

– Phạt tiền từ 100 – 120 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

Mức phạt khi tiếp tục vi phạm, tái phạm

* Mức phạt khi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm

Xử phạt hành vi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sau khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính (trước khi ban hành quyết định xử phạt) dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính tại mục (1), (2), (3), 6) thì bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 100 – 120 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ.

– Phạt tiền từ 120 – 140 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

* Mức phạt khi tái phạm

Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại mục (1), (2), (3), (6) mà tái phạm nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

– Phạt tiền từ 120 – 140 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ.

– Phạt tiền từ 140 – 160 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Căn cứ khoản 15 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, đối với những hành vi vi phạm trên ngoài việc bị phạt tiền thì còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

– Khi thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định thì bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc che chắn theo quy định và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có).

– Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi quy định tại mục (1), (2), (3), (6) mà hành vi vi phạm đã kết thúc.

– Đối với hành vi quy định tại mục (1), (2), (3), (6) đang thi công xây dựng mà được hợp thức hóa thì ngoài việc bị phạt tiền phải hợp thực hóa theo đúng quy định (phải điều chỉnh giấy phép xây dựng, đề nghị cấp giấy phép xây dựng).

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.