Bài viết pháp luật Hình sự

Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, liệu có thoát tội?

Mục lục

Khái niệm thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Điều 27 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định khái niệm thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cụ thể:

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Mới đọc chắn hẳn nhiều người sẽ hiểu thế thì phạm tội xong bỏ trốn chờ hết thời hiệu truy cứu TNHS quay về là coi như lý lịch sạch. Nhưng sự thật không phải vậy vì Điều 27 Bộ luật hình sự hiện hành quy định Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

1/ 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;

2/ 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;

3/ 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;

4/ 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Theo quy định pháp luật thì thời hiệu trên được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu 4 khung thời hạn trên đã qua mà các cơ quan bảo vệ pháp luật vì lý do nào đó không phát hiện được, hoặc phát hiện được nhưng bỏ qua không điều tra, truy tố, xét xử thì người phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mà họ đã thực hiện.

Các trường hợp kéo dài thời hiệu truy cứu TNHS

Các thời hạn hên sẽ kéo dài thêm trong các trường hợp sau đây:

– Nếu trong thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Có nghĩa là giả sử bạn phạm tội cướp giật tài sản, khung hình phạt tối đa của tội này là chung thân, tội này có thời hiệu truy cứu TNHS là 20 năm. Giả sử đến thời điểm 19 năm, 364 ngày rồi bạn chưa bị truy cứu về tội đó. Nhưng đến ngày 365 bạn phạm một tội khác mà có khung hình phạt trên 1 năm tù, ví dụ tội trộm cắp tài sản thì thời hiệu truy cứu TNHS của bạn sẽ tính lại từ đầu.

– Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ (khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung năm 2017).

Như vậy, khái niệm không bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở đây phải được hiểu là do tội phạm không bị phát hiện và tội phạm đó vẫn sống bình thường, công khai, hợp pháp. Chứ không phải phạm tội xong bỏ trốn, hoặc có quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra nhưng vẫn bỏ trốn. Lúc đó thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ tính từ ngày tội phạm ra đầu thú hoặc từ ngày bị bắt giữ.

Cho nên là, không có chuyện phạm tội xong bỏ trốn đến hết thời hiệu truy cứu là thoát tội. Hy vọng một số chia sẻ trên mà LHLegal cung cấp giúp bạn hiểu thêm về khái niệm này.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.